Informacija

INFORMACIJA ATVYKSTANTIEMS PACIENTAMS IR SVEČIAMS

DĖL PACIENTŲ LANKYMO – SKAMBINTI REGISTRATŪROS TELEFONU +370 460 56204

 

 

Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Struktūra

Kokybės politika

Kokybės politika
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS LINAS“

KOKYBĖS POLITIKA

ĮSTAIGOS MISIJA:

Atsižvelgiant į įstaigos galimybes, teikti šiuolaikiniu medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, saugias, pacientų ir klientų lūkesčius atitinkančias reabilitacines bei sveikatos stiprinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų ir klientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą įstaigoje.

ĮSTAIGOS VIZIJA:

Tapti įstaiga, teikiančia aukštos kokybės reabilitacijos bei sveikatos stiprinimo paslaugas, kurios atitiktų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tenkintų pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI:

• Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas reabilitacijos bei sveikatos stiprinimo paslaugas;

• Tenkinti paciento ir kliento poreikius – prieinamumą, informatyvumą, paslaugų kokybę, paslaugų užbaigtumą, tęstinumą, konfidencialumą;

• Kiek leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros technologijas, reabilitacinio gydymo metodikas, diegti informacines technologijas įstaigoje;

• Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, reikalauti iš tiekėjų tiekti kokybiškus ir atitinkančius nustatytus reikalavimus produktus – maistą, medikamentus, medicininę įrangą;

• Pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę

• Tobulinti darbuotojų atlyginimo sistemą, įvertinančią darbo rezultatus ir atsakomybę už suteiktų paslaugų kokybę;

• Sistemingai kelti personalo – administratorių, gydytojų, slaugytojų, kito personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;

• Operatyviai valdyti pacientų ir klientų skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti.

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

• Organizuoti sveikatos priežiūrą atsižvelgiant į aptarnaujamų pacientų, paslaugų užsakovų, akcininkų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;

• Įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9000 serijos standartų reikalavimus, maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 22000 reikalavimus;

• Įdiegti asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų kokybės reikalavimus;

• Sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;

• Suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;

• Propaguoti kokybės politiką įstaigoje, užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai būtų visiems suprantami, diegiami visuose lygiuose ir jų būtų laikomasi;

• Sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų įstaigai keliamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

DARBUOTOJAI ĮSIPAREIGOJA:

Stengtis, kad jų veikla atitiktų kokybės politikos nuostatas ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija
Gerbiami pacientai,

Mūsų įstaiga aktyviai įgyvendina korupcijos prevenciją sveikatos sistemoje, kurios tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę sveikatos sistemos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą.

Pastebėjus korupcijos apraiškas UAB“Palangos linas „ reabilitacijos centre-viešbutyje galima kreiptis:

1. Į įstaigos atsakingus asmenis telefonu 8609 89950 arba elektroniniu paštu administracija@palangoslinas.com

2. Į Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66004

3. Į STT tarnybą telefonu 266 3333, faksu 8 706 63307, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Įmonės administracija, asmeniui pageidaujant, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą ir atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ir melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.